U hebt een misdrijf gepleegd dat strafbaar is met een criminele straf van maximum vijf jaar. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor opschorting of uitstel.

De rechter kan u dan de verplichting opleggen bepaalde voorwaarden na te leven. Dat is probatie.

Bron:

FOD Justitie

Versie:

Juli 2007