Hoven & Rechtbanken, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

U kunt het verslag hier lezen: Vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid

Niet-toegankelijke inhoud

Niet alle documenten op onze website zijn even toegankelijk.

Door de omvang van de website zou het controleren van elk document buitensporig veel tijd vergen. De server bevat ook veel gedateerde documenten die onmogelijk allemaal nog te controleren zijn. Hoven & Rechtbanken werkt de volgende jaren aan een nieuwe website die vanuit de ontwerpfase zal voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

College van de hoven en rechtbanken

Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 
e-mail: CCT-CHR@just.fgov.be

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 15/12/2020 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 15/12/2020