01

GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OVER DE POLITIERECHTBANKEN VAN HET ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN.

lees meer lees minder
02

De politierechtbank West-Vlaanderen wordt in vier afdelingen verdeeld. Voor de verschillende websites (adressen en telefoonnummers), klik hier.

lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Politierechtbank West-Vlaanderen
Politierechtbanken West-Vlaanderen

Afdelingen

Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Politierechtbank West-Vlaanderen
Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Ieper
Politierechtbank West-Vlaanderen
Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Kortrijk
Politierechtbank West-Vlaanderen
Politierechtbank West-Vlaanderen - afdeling Veurne
Politierechtbank West-Vlaanderen

Politierechtbank West-Vlaanderen

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De politierechtbank West-Vlaanderen wordt in vier afdelingen verdeeld.

De afdeling Brugge houdt zitting te Brugge en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge, van de twee kantons Oostende, van de kantons Tielt en Torhout.

De afdeling Ieper houdt zitting te Ieper en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Ieper, van het kanton Poperinge.

De afdeling Kortrijk houdt zitting te Kortrijk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Izegem, van de twee kantons Kortrijk, van de kantons Menen, Roeselare en Waregem.

De afdeling Veurne houdt zitting te Veurne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het kanton Veurne.

Reglementen

Hier vindt u het bijzonder reglement van de politierechtbanken West-Vlaanderen

Custom 5

Het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank

In elk gerechtelijk arrondissement is er een voorzitter en een ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.

De voorzitter is onder meer belast met de algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank.

De voorzitter of zijn secretariaat beheert evenwel niet de dossiers van de verschillende vredegerechten die onder zijn bevoegdheid vallen.

U kan dus geen informatie inwinnen op het secretariaat van de voorzitter over een dossier van een vredegerecht. U moet rechtstreeks contact opnemen met de griffie van het bevoegde vredegerecht.

De gegevens van de verschillende politierechtbanken vindt u hier.

Indien u niet weet welk vredegerecht bevoegd is, kan u gebruik maken van deze tool:

Geef de naam van de gemeente en de straat in en u zal de contactgegevens vinden van het vredegerecht dat mogelijks bevoegd is. Indien u zekerheid wenst, dan kan u contact opnemen met dat vredegerecht.


Onderstaande contactgegevens mag u dus niet gebruiken voor informatie over een bepaald kanton.

Contactgegevens van het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen  :

Kazernevest, 3, 8000 Brugge

Telefoon: 050 47 33 70

Mail: V.P.Westvlaanderen@just.fgov.be

Samenstelling

Magistraten

Leo Vulsteke

Voorzitter

Albert Billiet

Ondervoorzitter

Griffiers

Nico Bendels

Hoofdgriffier

Nieuws

  • Als administratief en juridisch dossierbeheerder, gespecialiseerd in één of meerdere domeinen, onder de verantwoordelijkheid en onder supervisie van de griffier, werkt U mee aan de behandeling van gerechtelijke dossiers - in meer of mindere mate naargelang de complexiteit ervan - in één of meerdere fases van de procedure teneinde bij te dragen tot een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van de behandeling van de gerechtelijke dossiers van zijn/haar (sub)afdeling.
  • Als aanspreekpunt, binnen het kader van wat wettelijk is toegelaten, beantwoordt U vragen van rechtszoekenden, advocaten, politie, maatschappelijke diensten, enz. teneinde gefundeerde en rechtsgeldige informatie te verschaffen.
  • Als actor voor één of meerdere ondersteunende processen, staat U in voor hun kwaliteit teneinde bij te dragen tot de realisering van de operationele doelstellingen van (een sectie van) de griffie.
  • Als kennisbeheerder ontwikkelt U en houdt U uw eigen expertise op peil teneinde het eigen functioneren te optimaliseren.

Voor meer info, bekijk de bijlage !

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Rijgeschiktheidsattest
Aanvraagvoorwaarden rijbewijs

Sitemap