De gebiedsomschrijving van hoven en rechtbanken is terug te vinden in het bijvoegsel van het Gerechtelijk Wetboek (zie link).