Elk rechtscollege beslist autonoom of het formulieren ter beschikking stelt van de burger of niet.

U moet dus eerst naar een bepaald rechtscollege surfen en daar kijken of er formulieren ter beschikking worden gesteld of niet.

Daarnaast is het mogelijk dat formulieren die bijvoorbeeld door vredegerecht X ter beschikking worden gesteld niet dezelfde zijn als deze die door vredegerecht Y ter beschikking worden gesteld.

Het is de bedoeling in de toekomst eenvormige formulieren ter beschikking te stellen voor een bepaald type rechtscollege. Deze zullen dan ter beschikking worden gesteld op het overkoepelend orgaan en ook op de verschillende afdelingen van dat overkoepelend orgaan.